Konst - Allt om alla underbar och konstig konst
Att studera konst

Bild på Konst

Det finns fler inriktningar att akademiskt studera konst och konstens inverkan på sin samtid. Dessa konststudier kan delas in på flera olika sätt men i Sverige är en vanlig indelning enligt nedan.

Konstteori

Konstteori var inledningsvis en inriktning av konststudier som syftade till att definiera och sätta upp regler för vad som var vacker, bra och skön konst. Eftersom konsten en mycket komplex uttrycksform och det är omöjligt att definiera vad som ur betraktarens synsätt ska upplevas som skönt har innebörden av konstteori förändrats under åren.

Konstteori är numera inriktad på att systematiskt analysera konsten som ett uttryck och upplevelse.

Konstvetenskap

Konstvetenskap är en form av konststudier som granskar och vänder på konstens utveckling, hur konsten påverkat samhället ur ett socialt och politiskt perspektiv men även betraktar konsten med ett filosofiskt och estetiskt synsätt. Konstvetenskap kallas även konsthistoria.Konstsociologi

Mer om Konst

Konst och konstverk har alltid haft en påverkan och påverkats av det samhälle konsten uttrycks. Denna inriktning av konststudier kallas konstsociologi.

Konstpsykologi

Inom konstpsykologin utforskas hur konsten påverkar oss människor ur många aspekter. Detta kan vara hur konstens former, färger samt det kompositioner inverkar och berör betraktaren av konsten på kort och lång sikt.